Chuyển tới nội dung

Sinh viên khoa Địa chất và phong trào nghiên cứu khoa học

27.04.2020

          Ngành Quản lý tài nguyên khoáng sản là  một ngành mới của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Trong quá trình đào tạo Nhà trường luôn chú trọng đến việc thực hành của sinh viên giúp sinh viên bám sát thực tiễn.

Để làm quen với nghiên cứu khoa học nhóm sinh viên lớp ĐH3KS - Ngành Quản lý tài nguyên khoáng sảnthực hiện đề tài: “Nghiên cứu thành phần vật chất và công nghệ sản xuất kaolin lọc vùng Thạch Khoán Phú Thọ”

http://hunre.edu.vn/hre/userfiles/image/12443797_879446848834645_1637130435_o.jpg

Ảnh 1. Sinh viên ĐH3 Khảo sát tại mỏ kaolin Thạch khoán - Phú Thọ

 

http://hunre.edu.vn/hre/userfiles/image/12546153_879448058834524_1432465410_o(3).jpg

Ảnh 2. Sinh Viên ĐH3 thăm quan nhà máy sản xuất kaolin lọc

 

http://hunre.edu.vn/hre/userfiles/image/12591763_879447402167923_1886572373_o(1).jpg 

 Ảnh 3. Sinh viên ĐH3 thăm quan cơ sở sản xuất gốm sứ

  

 

 

http://hunre.edu.vn/hre/userfiles/image/6(7).jpg

Ảnh 4. Phân tích thành phần khoáng vật sét bằng phương pháp Rơnghen

 

 

 

http://hunre.edu.vn/hre/userfiles/image/5(12).jpg

Ảnh 5. Phân tích khoáng vật sét bằng phương pháp nhiệt Vi sai (DTA)

 

 

 

http://hunre.edu.vn/hre/userfiles/image/7(2).jpg

Ảnh 6. Nhóm sinh viên lớp ĐH3KS - Ngành Quản lý tài nguyên khoáng sản đi thực tế tại Trung tâm Phân tích Thí nghiệm Địa chất - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Bài viết khác