Chuyển tới nội dung

Giảng viên

Danh sách giảng viên

 

STT

Họ và Tên

Học hàm, học vị

Chuyên ngành Đào tạo

Năm sinh

Chức vụ

1

Phí Trường Thành

Phó giáo sư

Địa kỹ thuật Môi trường và GIS

1972

Trưởng khoa

2

 

Lê Cảnh Tuân

Tiến sĩ

Địa chất thăm dò

1963

Trưởng bộ môn Địa chất khai thác Mỏ

3

Nguyễn Chí Công

Thạc sĩ

Địa chất thăm dò

1981

Phó Trưởng bộ môn Quản lý Tài nguyên Khoáng sản

4

Nguyễn Văn Bình

Tiến sĩ

Địa chất học

1975

Giảng viên (xin nghỉ 01 năm)

5

Trần Thị Hồng Minh

Tiến sĩ

Khoa học Trái đất

1977

Giảng viên

6

Vũ Thị Hồng Cẩm

Thạc sĩ

Kỹ thuật Tuyển khoáng

1985

Giảng viên,  Trợ lý khoa

7

Lê Trung Kiên

Thạc sĩ

Khoa học môi trường

1986

Giảng viên

8

Nguyễn Khắc Hoàng Giang

Thạc sĩ

Địa chất công trình - Địa kỹ thuật

1987

Giảng viên

9

Phạm Văn Chung

Thạc sĩ

Địa chất Khoáng sản và Thăm dò

1987

Giảng viên

10

Nguyễn Thị Phương Thanh

Thạc sĩ

Địa chất công trình - Địa kỹ thuật

1986

Giảng viên

11

Đỗ Mạnh Tuân

Thạc sĩ

Địa chất học

1990

Giảng viên

12Trần Xuân Trường

Thạc sĩ

Trầm tích 1978Giảng viên

13

Nguyễn Thị Mai Hương

Tiến sĩ

Khảo sát và thăm dò khoáng sản

1981

Giảng viên