Chuyển tới nội dung

Lãnh đạo khoa

CƠ CẤU TỔ CHỨC

LÃNH ĐẠO KHOA

Chức vụTrưởng Khoa
Học hàm, học vịPGS. TS
Số điện thoại0946 854 916
Emailptthanhdc@hunre.edu.vn