Chuyển tới nội dung

Hội đồng khoa

Cùng với định hướng phát triển của trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trở thành trường trọng điểm khu vực, Khoa Địa chất xác định phấn đấu về mọi mặt để tương xứng với tầm vóc chung của nhà trường, góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, giỏi về chuyên môn  trong thời kỳ hội nhập quốc tế cho ngành Tài nguyên môi trường nói riêng và cho xã hội nói chung, phấn đấu có đội ngũ giảng viên Khoa Địa chất có chuyên môn vững vàng để đào tạo tốt nguồn nhân lực trong nước, dần hội nhập quốc tế.